Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013

Ogólne informacje na temat "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Procedura "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Terminy składania wniosków w sprawie realizacji zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Informacje pomocne przy opracowywaniu wniosków w sprawie realizacji w 2013 r. zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Instrukcje szczegółowe dotyczące wypełniania wniosków w sprawie realizacji w 2013 r. zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Zmiany zakresów rzeczowych oraz kosztorysów zadań realizowanych w 2013 roku w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Strony