Programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2017/2018

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich – 2018 r.

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2016/2017

Konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Strony