Programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich - 2017 r.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich - 2016 r.

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2014/2015

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych – 2014 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej w 2014 roku.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2015 r.

Strony