Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa lubelskiego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji

 

L.p. Nazwa Adres Data wpisu Data wykreśl.
1 Stowarzyszenie Sursum Corda ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz 18.09.2019 ----------