Przemoc w rodzinie

Raport i analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie za 2022 r.

30.12.2022

Raport dotyczący monitoringu (diagnoza i ewaluacja) zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa za 2021 r.

10.11.2022

Raport i analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – opracowany zgodnie z pkt 2.4.1. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

31.12.2021

Raport dotyczący monitoringu (diagnoza i ewaluacja) zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa za 2020 rok

31.12.2021

Raport z monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie w województwie lubelskim za 2018 r.

14.05.2021

Raport z monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie w województwie lubelskim za 2019 r.

14.05.2021

Strony