Przemoc w rodzinie

Raport i analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – opracowany zgodnie z pkt 2.4.1. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

31.12.2021

Raport dotyczący monitoringu (diagnoza i ewaluacja) zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa za 2020 rok

31.12.2021

Raport z monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie w województwie lubelskim za 2018 r.

14.05.2021

Raport z monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie w województwie lubelskim za 2019 r.

14.05.2021

Wykaz punktów konsultacyjnych, w których prowadzone jest poradnictwo dla osób dokniętych przemocą

13.01.2022

Raport z monitorowania zjawiska przemocy w woj. lubelskim za rok 2017

31.10.2018

Strony