Przemoc w rodzinie

Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23.04.2015

Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się jakąś dobrą praktyką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o kontakt:

Magdalena Cwalińska  – starszy inspektor wojewódzki, wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wydział Polityki Społecznej
 tel. 081 74-24-371

e-mail: mcwalinska [at] lublin.uw.gov.pl

"Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"

23.04.2015

Baza danych osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

08.09.2015

Ośrodki interwencji kryzysowej na terenie województwa lubelskiego

09.01.2018

Centrum Informacyjne dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń – 987

23.04.2015

Przy Wojewódzkim Centrum Zarządzenia Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie działa Centrum Informacyjne dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń.

Wraz z powstaniem Centrum uruchomiony został bezpłatny, całodobowy numer telefonu 987, pod który można dzwonić z terenu całego województwa lubelskiego.

 

Konferencja “Zbudujmy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

23.04.2015

W dniu 25 listopada 2009 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja “Zbudujmy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zorganizowana przez Wydział Polityki Społecznej we współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty.

 

Honorowy patronat nad konferencją objęła Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska..

 

Strony