RATOWNICTWO MEDYCZNE

LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:
tel. 81-74-24-565, 81-74-24-566;
faks: 81-74-24-567, 81-74-24-568;
e-mail: ekarz.krm [at] lublin.uw.gov.pl

 
ZADANIA:

  • sprawowanie nadzoru nad pracą dyspozytorów medycznych
  • koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu spoza obszaru działania jednego dysponenta jednostki
  • udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy
  • udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • niezwłoczne informowanie Wojewody o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości zakładów opieki zdrowotnej
  • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym