Regionalny System Ostrzegania - najczęściej zadawane pytania

Funkcjonowanie i koszty wdrożenia Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)

 

- Jakie są główne cele umowy pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a TVP SA?

 

Głównym celem umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Telewizją Polską SA w dniu 13 listopada 2014 r. jest kontynuacja i rozwój Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Pilotaż RSO został przeprowadzony w terminie od grudnia 2013 r. do sierpnia 2014 r. , a od 1 stycznia 2015 r. RSO dostępne będzie na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich, w telewizji regionalnej TVP (w telegazecie, na platformie hybrydowej i w postaci napisów DVB) oraz w aplikacjach mobilnych (dla systemów operacyjnych Android, iOS, WindowsPhone). Docelowo, od drugiej połowy 2015 r. RSO uruchomione zostanie w pozostałych programach TVP znajdujących się w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3. Trwają też prace nad uruchomieniem alarmowego ostrzegania SMS. System obejmuje swoich zasięgiem całą Polskę.

 

 

- W jaki sposób będzie funkcjonować Regionalny System Ostrzegania?

 

Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.

Użytkownik na ekranie telewizora poprzez napisy DVB, a także w telegazecie od strony 430 lub w tv hybrydowej – standard HbbTV, zobaczy komunikat obowiązujący wyłącznie na terenie województwa, w którym się znajduje. Jednak (telewizja hybrydowa umożliwia także dotarcie przez użytkownika do komunikatów emitowanych w całym kraju).

Innym elementem RSO jest bezpłatna aplikacja mobilna na smartfony. Jest ona dostępna na platformach: Android, iOS, WindowsPhone i umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.

 

W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem bądź informacją np. o aktualnym stanie wód wystarczy pobrać aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo. Aplikacja w telefonie zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w kategorie: Poradnik obywatela; Alarmowanie i ostrzeganie; Ewakuacja; Pożary; Powodzie i podtopienia; Skażenia, epidemie, zatrucia; Pogodowe zjawiska ekstremalne; Terror; Bezpieczny wypoczynek; Zagrożenia naturalne i techniczne.

 

 

- Jaka kwota została do tej pory przeznaczona na jego realizację? Czy całość kosztów została pokryta przez MAC?

 

W 2014 r. na projekt usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania wydatkowano 250 tys. zł (wszystkie podane wartości - brutto). Kwota ta została w całości pokryta przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i wydatkowana na przeprowadzenie pilotażu usługi RSO.

 

 

- Jaki jest szacowany całościowy koszt wdrożenia projektu RSO? Z jakich środków zostanie sfinansowany?

 

W roku 2015 na projekt Regionalnego Systemu Ostrzegania przewidziano kwotę 880 tys. zł, z czego z tyt. umowy z TVP S.A. 589,62 tys. zł. Projekt zostanie w całości sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

 

- Jaki będzie roczny koszt utrzymania tego systemu?

 

Roczny koszt utrzymania RSO, w zależności od przyjętych założeń dotyczących zakresu jego funkcjonalności, szacowany jest na 880 tys.  – 1 mln zł.

 

 

- Ile osób skorzystać może na wprowadzaniu RSO?

 

RSO obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Im większa będzie świadomość społeczna tego projektu i wiedza na jego temat, tym większa będzie jego skuteczność.

 

 

- Czy dane osobowe udostępnione wraz z numerem telefonu Wojewódzkim Centrom Zarządzania Kryzysowego, będą odpowiednio chronione?

 

Wdrożenie RSO w postaci przekazywania krótkich wiadomości tekstowych (sms) na zgłoszone uprzednio numery telefonów komórkowych odbywać się będzie z zachowaniem odpowiednich procedur i poszanowaniem litery prawa. Tworzona baza nie będzie udostępniana innym podmiotom. Aktualnie w MAC i TVP trwają intensywne prace nad uruchomieniem sms jako kanału dystrybucji RSO; szczegółowe rozwiązania znane będą w niedalekiej przyszłości.

- W jaki sposób będzie tworzona baza osób, które będą otrzymywały powiadomienia sms?

 

Baza będzie tworzona na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia swojego numeru telefonu do tej bazy.

 

 

- Czym różni się RSO od informatycznego systemu informowania o zagrożeniach ISOK, który ma zostać wprowadzony do końca grudnia 2014 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej?

 

Wprowadzeniu projektu ISOK, w odróżnieniu od RSO, przyświecają nieco inne cele (więcej o projekcie ISOK pod linkiem: http://www.isok.gov.pl/pl/o-projekcie) - ISOK koncentruje się głównie na zagrożeniach powodziowych, podczas gdy RSO w sposób kompleksowy informuje obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Ponadto Regionalny System Ostrzegania ma więcej kanałów dystrybucji , bo są to zarówno: strony internetowe urzędów wojewódzkich, telewizja, aplikacja mobilne na telefony komórkowe (smartfony).

 

 

- Jak wygląda komunikat publikowany na ekranie telewizora?

 

- Czy takie komunikaty znajdą się we wszystkich telewizjach np. w TVN czy Polsat?

 

Nie, RSO jest oparte na regionalnych nadajnikach telewizji publicznej. Od 1 stycznia 2015 r. te komunikaty można zobaczyć w TVP Regionalnej, a od 1 lipca 2015 r. będzie można je zobaczyć we wszystkich programach Telewizji Polskiej SA obecnych na MUX3 tj.: Telewizji Polskiej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka.

 

 

- W jaki sposób RSO wspomoże działanie służb, które zajmują się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych?

 

Regionalny System Ostrzegania jest usługą skierowaną przede wszystkim do obywateli, stąd działania służb wspomagane będą w głównej mierze poprzez ułatwienie dodarcia z określoną informacją do właściwych adresatów, co powinno ułatwić pracę służb. Często wiedza o zagrożeniu daje możliwość lepszego działania i prowadzenia akcji ratunkowej przez służby. Przykładowo ostrzeżenie o nadchodzących wichurach na danym terenie sprawi, że obywatele będą zachowywać większą ostrożność, a przy pomocy poradników znajdujących się w RSO będą reagować we właściwy sposób. 

 

 

- Jaki będzie koszt uruchomienia kolejnego kanału dystrybucji komunikatów poprzez wysyłanie wiadomości SMS na telefon komórkowy zdefiniowanych uprzednio użytkowników?

 

Koszt uruchomienia kanału dystrybucji RSO w postaci przekazywania wiadomości tekstowych sms dla zdefiniowanych użytkowników będzie stanowił przedmiot negocjacji.  pomiędzy MAC i TVP S.A., stąd aktualnie nie można podać jego wysokości.

 

 

- Co oznacza wyrażenie „zdefiniowani uprzednio użytkownicy”? Czy będzie tworzona baza osób, wyrażą wolę otrzymywania takich wiadomości oraz w jaki sposób będą one „rekrutowane” do udziału w programie?

 

Sformułowanie „zdefiniowani uprzednio odbiorcy” oznacza stworzenie w każdym województwie bazy numerów telefonów komórkowych, których właściciele wyrażą wolę otrzymywania sms-ów. W praktyce oznaczać to będzie, że osoba chcąca otrzymywać informacje RSO drogą sms-ową z danego województwa zgłosi taki fakt do urzędu wojewódzkiego. Z tytułu otrzymywania wiadomości RSO via sms użytkownik nie będzie ponosił żadnych kosztów.

 

- Ilu odbiorców korzystało dotychczas z systemu?

 

W związku z faktem, że Regionalny System Ostrzegania został początkowo uruchomiony w pilotażowej wersji, nie prowadzono statystyk dotyczących liczby osób korzystających z tej usługi. Celem pilotażu było sprawdzenie technicznych aspektów przedsięwzięcia, takich jak chociażby określenie czasu, jaki jest potrzebny do ukazania się komunikatu w RSO po jego wygenerowaniu w systemie (testy potwierdziły, że ukazuje się on błyskawicznie - po kilkunastu sekundach, najpóźniej po kilku minutach).

 

- Ostrzeżenie nie pojawiło się w programie regionalnym TVP w formie ścieżki napisów przy odbiorze przez cyfrową telewizję naziemną, pomimo że pojawiło się w aplikacji mobilnej/na stronie internetowej/w telegazecie.

           

            Na pasku w cyfrowej telewizji naziemnej publikowane będą tylko te komunikaty, które otrzymają najwyższą wagę, czyli dotyczące zdarzeń lub zagrożeń o przewidywanych znacznych skutkach dla ludności, środowiska lub infrastruktury. W praktyce mogą to być ostrzeżenia hydro i meteo 3. stopnia (możliwe jest pominięcie ostrzeżeń 3. stopnia o lokalnym i krótkotrwałym charakterze), a także inne ostrzeżenia spełniające kryterium „przewidywanych znacznych skutków”. Od 1 stycznia2015 r. ostrzeżenia w cyfrowej telewizji naziemnej pojawiać się będą w programach regionalnych TVP, a od 1 lipca 2015 r. planowane jest rozciągnięcie wyświetlania ostrzeżeń na cały MUX-3.

 

 

Aplikacja mobilna RSO

 

- Co to jest aplikacja mobilna RSO i jak ją zainstalować?

 

Od września 2014 r. dostęp do aplikacji mają użytkownicy systemu Android (jest ona dostępna w sklepie Google Play), a także iOS i Windows. Aplikację można wyszukać w sklepie internetowym po kluczowych słowach tj. RSO czy Regionalny System Ostrzegania. Następnie należy ją zainstalować na swoim telefonu, a potem wybrać dowolne województwo.

Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (dotyczy to każdego województwa).

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

  • ogólne,
  • meteorologiczne,
  • drogowe
  • hydrologiczne,
  • stany wód (wodowskazów).

Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

- Dlaczego w aplikacji mobilnej nie ma ostrzeżeń np. przed przymrozkami, czy np. mgłą? To bardzo ułatwiłoby życie kierowcom…

 

Regionalny System Ostrzegania ma służyć ludziom przede wszystkim wtedy, kiedy zagrożenie jest naprawdę duże – przykładowo gdy w grudniu 2014 r. nadchodził huragan Aleksandra, w północnych województwach, czyli tych najbardziej zagrożonych, użytkownicy, którzy posiadali na swoich telefonach zainstalowaną aplikację, mogli zobaczyć komunikaty ostrzegające o silnym wietrze. Taka samą informację zobaczyły osoby, które weszły na strony urzędów wojewódzkich, czy oglądające TVP Regionalną. Ważne ! W RSO będą pojawiały się komunikaty alarmowe, które zdaniem WCZK dotyczyć będą zdarzeń mogących zagrozić życiu, zdrowiu, mieniu obywateli bądź mogących zagrozić bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

 

 

- Czy RSO współdziała z IMGW?

 

IMGW od początku jest jednym z uczestników projektu.

Informacje przekazywane przez IMGW są na bieżąco zamieszczane w RSO. Samo IMGW w ramach RSO przeszkoliło swoich synoptyków w zakresie formułowania treści komunikatów meteo. 

 

- Dlaczego w aplikacji mobilnej nie ma informacji na temat korków ?

 

Regionalny System Ostrzegania zawiera kluczowe informacje dla kierowców, natomiast nie znajdziemy tam informacji na temat korków i utrudnień w ruchu, jeśli w ocenie wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i porządku publicznego.

 

 

- Dlaczego aplikacja mobilna została opracowana wyłącznie na telefony, a nie na tablety?

 

Regionalny System Ostrzegania jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami pracującymi w systemach operacyjnych Android, iOS, WindowsPhone, pod warunkiem, że urządzenia te nie blokują funkcji RSO.

 

- Jak wygląda komunikat z ostrzeżeniem na ekranie telefonu komórkowego (smartfonu)?

 

 

- Dlaczego w aplikacji mobilnej RSO mogę zaznaczyć tylko jedno województwo? W przypadku osób podróżujących po kraju jest to dosyć uciążliwe, bo w momencie gdy jadę przez kilka województw, to muszę zmieniać ustawienia po przekroczeniu granicy kolejnego województwa

 

W najbliższym czasie będzie można zaktualizować aplikację o funkcję „całego kraju”. Docelowo będzie można wybrać funkcję „kilku województw”.

 

- Dlaczego aplikacja nie sygnalizuje dźwiękiem o kolejnym ostrzeżeniu?

 

W ramach usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania z początkiem stycznia 2015 r. wprowadzana jest w aplikacjach telefonicznych funkcja „push”, która docelowo powinna umożliwić powiadomienie użytkownika (w zależności od zastosowanych ustawień w telefonie) dźwiękiem o nadejściu komunikatu RSO. Funkcja „push” obejmuje jak dotąd wyłącznie komunikaty z wybranego w aplikacji województwa. Przykładowo oznacza to, że jeśli chcielibyśmy otrzymać komunikat „push” z województwa wielkopolskiego, to województwo wielkopolskie powinno być „wybrane” w menu aplikacji. Nie otrzymamy zatem komunikatu z innego województwa niż wybrane. Jest to chwilowa niedogodność, która przy kolejnej aktualizacji aplikacji zostanie usunięta, gdyż niebawem możliwym będzie wybranie wszystkich bądź kilku województw w menu aplikacji.

 

- Dlaczego gdy RSO odsyła na jakąś stronę , to nie ma linków? Byłoby to przydatne.

 

Mając na uwadze fakt, że generalnie przekierowywanie na strony internetowe z aplikacji mobilnych (aktywne linki) obarczone jest dużym ryzykiem błędu (niemożność przekierowania lub niewyświetlanie wszystkich treści), uznano, że na potrzeby RSO taka funkcjonalność nie zostanie na razie wprowadzona.