koronawirus infolinia.

Wniosek o wydanie formularza E401

Na wniosek osoby zainteresowanej Wojewoda Lubelski może wystawić formularz E 401, po uprzednim złożeniu wypełnionego wniosku o wydanie formularza E 401, dotyczącego składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, jak również po przedłożeniu następujących dokumentów: 

  1. aktualne odpisy aktów urodzenia dzieci,
  2. aktualny odpis aktu małżeństwa (wyrok rozwodowy),
  3. aktualne poświadczenie zameldowania dzieci i osoby pozostającej z nimi w Polsce,