koronawirus infolinia.

Wykaz druków z serii SED

Dokumenty SED w ramach obieg F001 (ustalenie właściwości):

 

 • SED F001 – Wniosek o ustalenie właściwości
 • SED F002 – Odpowiedź na wniosek o ustalenie właściwości
 • SED F004 – Wniosek o udzielenie wyjaśnień
 • SED F005 – Odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnień
 • SED F022 – Wniosek o udzielenie informacji o okresach
 • SED F023 – Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji o okresach
 • SED F024 – Wniosek o badanie lekarskie
 • SED F025 – Odpowiedź na wniosek o badanie lekarskie
 • SED F026 – Wniosek o dodatkowe informacje
 • SED F026 – Odpowiedź na wniosek o dodatkowe informacje

 

Dokumenty SED w ramach obieg F002 (uwolnienie świadczeń):

 

 • SED F016 – Wniosek o uwolnienie świadczeń
 • SED F017 – Odpowiedź na wniosek o uwolnienie świadczeń

 

Dokumenty SED w ramach obieg F003 (dodatkowe świadczenia rodzinne dla sierot):

 

 • SED F018 – Zapytanie o długość okresów ubezpieczenia w przypadku świadczeń dodatkowych
 • SED F019 – Odpowiedź na Zapytanie o długość okresów ubezpieczenia w przypadku świadczeń dodatkowych
 • SED F020 – Informacja o pierwszeństwie do wypłaty dodatkowych świadczeń
 • SED F021 – Wniosek o dodatkowe świadczenia

 

Formularze SED F024 oraz SED F025 potwierdzane są przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.