koronawirus infolinia.

Wykaz formularzy z serii E400

  • E 401– Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
  • E 402- Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
  • E 403– Zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
  • E 404- Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych
  • E 405– Zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek lub dotyczące następującego po sobie zatrudnienia w kilku państwach członkowskich w okresach między terminami, w których wypłaty są należne zgodnie z ustawodawstwem tych państw 
  • E 406– Zaświadczenie dotyczące prenatalnych badań medycznych 
  • E 407– Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków rodzinnych  dla dzieci niepełnosprawnych 
  • E 411– Prośba o informacje dotyczące uprawnień do świadczeń rodzinnych
    w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny

 

Formularze E 401, E 405, E 411 potwierdzany jest przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Formularz E 402 potwierdzany jest przez szkołę, uniwersytet lub placówkę szkolnictwa wyższego.

Formularz E 403 potwierdzany jest przez osobę, przedsiębiorstwo lub instytucję, odpowiedzialną za przyuczenie do zawodu.

Formularze E 404 oraz E 407 potwierdzane są przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Formularz E 406 potwierdzany jest przez lekarza, leczącego dziecko albo lekarza wybranego przez osobę, sprawującą opiekę nad dzieckiem.