Społeczna Rada do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obsługę organizacyjno-administracyjną Rady w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody
 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-780

e-mail: bw [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 160
 
Społeczna Rada do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego została powołana Zarządzeniem Nr 112 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 czerwca 2016 r.
 
Rada pełni funkcję konsultacyjno-doradczą dla Wojewody Lubelskiego w zakresie wspierania nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego.
 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) analiza poziomu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na terenie województwa lubelskiego;
2) opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na terenie województwa lubelskiego;
3) przygotowywanie opinii w zakresie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego;
4) wspieranie działań służących rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego w województwie lubelskim;
5) podejmowanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.
 
W pracach Rady mogą brać udział członkowie fakultatywni, zaproszeni do udziału w pracach przez Przewodniczącego.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.