Stan wody

 

Rzeka - wodowskaz

Stan ostrzegawczy wynosi ; Stan alarmowy wynosi .


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin

Powrót do stanów wód