Stan wody

 

Rzeka Wisła - wodowskaz Annopol

Stan ostrzegawczy wynosi 500 ; Stan alarmowy wynosi 550.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00214-/-
2. 2018-08-29 8:002206 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:00215-5 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:00214-1 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:00210-4 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:00205-5 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:002083 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:00204-4 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:002062 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:002148 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:002162 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:002204 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:00215-5 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:00214-1 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:00212-2 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:00207-5 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:002081 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:002102 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:00209-1 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:00204-5 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:002084 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:00204-4 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:00201-3 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:00200-1 / 24 godz.

Powrót do stanów wód