Stan wody

 

Rzeka Wisła - wodowskaz Annopol

Stan ostrzegawczy wynosi 500 ; Stan alarmowy wynosi 550.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2022-11-16 7:00178-/-
2. 2022-11-17 7:001802 / 24 godz.
3. 2022-11-18 7:001877 / 24 godz.
4. 2022-11-19 7:001925 / 24 godz.
5. 2022-11-20 7:00191-1 / 24 godz.
6. 2022-11-21 7:00188-3 / 24 godz.
7. 2022-11-22 7:00185-3 / 24 godz.
8. 2022-11-23 7:00184-1 / 24 godz.
9. 2022-11-24 7:001840 / 24 godz.
10. 2022-11-25 7:00183-1 / 24 godz.
11. 2022-11-26 7:001830 / 24 godz.
12. 2022-11-27 7:00182-1 / 24 godz.
13. 2022-11-28 7:001853 / 24 godz.
14. 2022-11-29 7:001872 / 24 godz.
15. 2022-11-30 7:001870 / 24 godz.
16. 2022-12-01 7:001892 / 24 godz.
17. 2022-12-02 7:00185-4 / 24 godz.
18. 2022-12-03 7:00183-2 / 24 godz.
19. 2022-12-04 7:00182-1 / 24 godz.
20. 2022-12-05 7:00181-1 / 24 godz.
21. 2022-12-06 7:001821 / 24 godz.
22. 2022-12-07 7:00181-1 / 24 godz.
23. 2022-12-08 7:001832 / 24 godz.
24. 2022-12-09 7:0019310 / 24 godz.

Powrót do stanów wód