Stan wody

 

Rzeka Bystrzyca - wodowskaz Sobianowice

Stan ostrzegawczy wynosi 240 ; Stan alarmowy wynosi 270.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-06-26 8:00105-/-
2. 2018-06-27 8:00102-3 / 24 godz.
3. 2018-06-28 8:001086 / 24 godz.
4. 2018-06-29 8:001124 / 24 godz.
5. 2018-06-30 8:001120 / 24 godz.
6. 2018-07-01 8:00104-8 / 24 godz.
7. 2018-07-02 8:00101-3 / 24 godz.
8. 2018-07-03 8:001021 / 24 godz.
9. 2018-07-04 8:00101-1 / 24 godz.
10. 2018-07-05 8:0099-2 / 24 godz.
11. 2018-07-06 8:0098-1 / 24 godz.
12. 2018-07-07 8:0097-1 / 24 godz.
13. 2018-07-08 8:001014 / 24 godz.
14. 2018-07-09 8:0093-8 / 24 godz.
15. 2018-07-10 8:0092-1 / 24 godz.
16. 2018-07-11 8:00920 / 24 godz.
17. 2018-07-12 8:0010311 / 24 godz.
18. 2018-07-13 8:0019491 / 24 godz.
19. 2018-07-14 8:0099-95 / 24 godz.
20. 2018-07-15 8:0013738 / 24 godz.
21. 2018-07-16 8:00128-9 / 24 godz.
22. 2018-07-17 8:0016234 / 24 godz.
23. 2018-07-18 8:00127-35 / 24 godz.
24. 2018-07-19 8:0014215 / 24 godz.

Powrót do stanów wód