Stan wody

 

Rzeka Wisła - wodowskaz Puławy

Stan ostrzegawczy wynosi 450 ; Stan alarmowy wynosi 550.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-06-26 8:00116-/-
2. 2018-06-27 8:001193 / 24 godz.
3. 2018-06-28 8:001289 / 24 godz.
4. 2018-06-29 8:001379 / 24 godz.
5. 2018-06-30 8:00130-7 / 24 godz.
6. 2018-07-01 8:001366 / 24 godz.
7. 2018-07-02 8:0019660 / 24 godz.
8. 2018-07-03 8:00184-12 / 24 godz.
9. 2018-07-04 8:00160-24 / 24 godz.
10. 2018-07-05 8:00150-10 / 24 godz.
11. 2018-07-06 8:001522 / 24 godz.
12. 2018-07-07 8:00146-6 / 24 godz.
13. 2018-07-08 8:0016014 / 24 godz.
14. 2018-07-09 8:00130-30 / 24 godz.
15. 2018-07-10 8:00129-1 / 24 godz.
16. 2018-07-11 8:00128-1 / 24 godz.
17. 2018-07-12 8:001324 / 24 godz.
18. 2018-07-13 8:001320 / 24 godz.
19. 2018-07-14 8:00126-6 / 24 godz.
20. 2018-07-15 8:001337 / 24 godz.
21. 2018-07-16 8:00131-2 / 24 godz.
22. 2018-07-17 8:00128-3 / 24 godz.
23. 2018-07-18 8:00122-6 / 24 godz.
24. 2018-07-19 8:001319 / 24 godz.

Powrót do stanów wód