Stan wody

 

Rzeka Wisła - wodowskaz Puławy

Stan ostrzegawczy wynosi 450 ; Stan alarmowy wynosi 550.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00112-/-
2. 2018-08-29 8:001164 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:0012610 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:00121-5 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:00118-3 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:00111-7 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:00104-7 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:001062 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:0099-7 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:001023 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:0011614 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:001226 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:001308 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:00120-10 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:00118-2 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:00114-4 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:00108-6 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:001080 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:001102 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:001100 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:00105-5 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:001094 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:00105-4 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:00100-5 / 24 godz.

Powrót do stanów wód