Stan wody

 

Rzeka Wisła - wodowskaz Dęblin

Stan ostrzegawczy wynosi 400 ; Stan alarmowy wynosi 500.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2022-11-16 7:00125-/-
2. 2022-11-17 7:001250 / 24 godz.
3. 2022-11-18 7:001250 / 24 godz.
4. 2022-11-19 7:001316 / 24 godz.
5. 2022-11-20 7:001365 / 24 godz.
6. 2022-11-21 7:001360 / 24 godz.
7. 2022-11-22 7:00135-1 / 24 godz.
8. 2022-11-23 7:00130-5 / 24 godz.
9. 2022-11-24 7:001300 / 24 godz.
10. 2022-11-25 7:001300 / 24 godz.
11. 2022-11-26 7:00129-1 / 24 godz.
12. 2022-11-27 7:001290 / 24 godz.
13. 2022-11-28 7:001301 / 24 godz.
14. 2022-11-29 7:001311 / 24 godz.
15. 2022-11-30 7:001343 / 24 godz.
16. 2022-12-01 7:001351 / 24 godz.
17. 2022-12-02 7:001361 / 24 godz.
18. 2022-12-03 7:00133-3 / 24 godz.
19. 2022-12-04 7:00130-3 / 24 godz.
20. 2022-12-05 7:00129-1 / 24 godz.
21. 2022-12-06 7:001301 / 24 godz.
22. 2022-12-07 7:001300 / 24 godz.
23. 2022-12-08 7:00129-1 / 24 godz.
24. 2022-12-09 7:001312 / 24 godz.

Powrót do stanów wód