Stan wody

 

Rzeka Wisła - wodowskaz Dęblin

Stan ostrzegawczy wynosi 400 ; Stan alarmowy wynosi 500.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-06-26 8:00140-/-
2. 2018-06-27 8:00138-2 / 24 godz.
3. 2018-06-28 8:001468 / 24 godz.
4. 2018-06-29 8:001526 / 24 godz.
5. 2018-06-30 8:00150-2 / 24 godz.
6. 2018-07-01 8:00149-1 / 24 godz.
7. 2018-07-02 8:0019142 / 24 godz.
8. 2018-07-03 8:00189-2 / 24 godz.
9. 2018-07-04 8:00170-19 / 24 godz.
10. 2018-07-05 8:00162-8 / 24 godz.
11. 2018-07-06 8:001620 / 24 godz.
12. 2018-07-07 8:00160-2 / 24 godz.
13. 2018-07-08 8:0017010 / 24 godz.
14. 2018-07-09 8:00149-21 / 24 godz.
15. 2018-07-10 8:00146-3 / 24 godz.
16. 2018-07-11 8:001460 / 24 godz.
17. 2018-07-12 8:001482 / 24 godz.
18. 2018-07-13 8:001480 / 24 godz.
19. 2018-07-14 8:00145-3 / 24 godz.
20. 2018-07-15 8:001461 / 24 godz.
21. 2018-07-16 8:001493 / 24 godz.
22. 2018-07-17 8:001490 / 24 godz.
23. 2018-07-18 8:00144-5 / 24 godz.
24. 2018-07-19 8:001462 / 24 godz.

Powrót do stanów wód