Stan wody

 

Rzeka Wisła - wodowskaz Dęblin

Stan ostrzegawczy wynosi 400 ; Stan alarmowy wynosi 500.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00140-/-
2. 2018-08-29 8:001422 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:001464 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:00144-2 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:00142-2 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:00138-4 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:00133-5 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:001341 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:00131-3 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:001310 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:001398 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:001423 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:001486 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:00144-4 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:00142-2 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:00140-2 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:00135-5 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:001372 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:00136-1 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:001382 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:00132-6 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:001342 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:001340 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:00129-5 / 24 godz.

Powrót do stanów wód