Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2019-02-26 8:00451-/-
2. 2019-02-27 8:00446-5 / 24 godz.
3. 2019-02-28 8:004504 / 24 godz.
4. 2019-03-01 8:004500 / 24 godz.
5. 2019-03-02 8:00446-4 / 24 godz.
6. 2019-03-03 8:00439-7 / 24 godz.
7. 2019-03-04 8:00430-9 / 24 godz.
8. 2019-03-05 8:00245-185 / 24 godz.
9. 2019-03-06 8:00424179 / 24 godz.
10. 2019-03-07 8:00422-2 / 24 godz.
11. 2019-03-08 8:00420-2 / 24 godz.
12. 2019-03-09 8:00418-2 / 24 godz.
13. 2019-03-10 8:00414-4 / 24 godz.
14. 2019-03-11 8:00402-12 / 24 godz.
15. 2019-03-12 8:00392-10 / 24 godz.
16. 2019-03-13 8:00388-4 / 24 godz.
17. 2019-03-14 8:003880 / 24 godz.
18. 2019-03-15 8:003880 / 24 godz.
19. 2019-03-16 8:003880 / 24 godz.
20. 2019-03-16 7:003880 / -1 godz.
21. 2019-03-16 8:00387-1 / 1 godz.
22. 2019-03-17 8:00386-1 / 24 godz.
23. 2019-03-18 8:003871 / 24 godz.
24. 2019-03-19 8:003903 / 24 godz.

Powrót do stanów wód