Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-05-31 8:00325-/-
2. 2018-06-01 8:00194-131 / 24 godz.
3. 2018-06-02 8:0027076 / 24 godz.
4. 2018-06-03 8:00262-8 / 24 godz.
5. 2018-06-04 8:00260-2 / 24 godz.
6. 2018-06-05 8:002600 / 24 godz.
7. 2018-06-06 8:002622 / 24 godz.
8. 2018-06-07 8:002675 / 24 godz.
9. 2018-06-08 8:002703 / 24 godz.
10. 2018-06-09 8:002700 / 24 godz.
11. 2018-06-10 8:002711 / 24 godz.
12. 2018-06-11 8:002721 / 24 godz.
13. 2018-06-12 8:002764 / 24 godz.
14. 2018-06-13 8:002804 / 24 godz.
15. 2018-06-14 8:002811 / 24 godz.
16. 2018-06-15 8:00280-1 / 24 godz.
17. 2018-06-16 8:002822 / 24 godz.
18. 2018-06-17 8:002842 / 24 godz.
19. 2018-06-18 8:002862 / 24 godz.
20. 2018-06-19 8:0029610 / 24 godz.
21. 2018-06-20 8:0032226 / 24 godz.
22. 2018-06-21 8:0035028 / 24 godz.
23. 2018-06-22 8:00348-2 / 24 godz.
24. 2018-06-23 8:00346-2 / 24 godz.

Powrót do stanów wód