Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2022-11-16 7:00295-/-
2. 2022-11-17 7:00290-5 / 24 godz.
3. 2022-11-18 7:002911 / 24 godz.
4. 2022-11-19 7:003009 / 24 godz.
5. 2022-11-20 7:003066 / 24 godz.
6. 2022-11-21 7:003060 / 24 godz.
7. 2022-11-22 7:003104 / 24 godz.
8. 2022-11-23 7:0032111 / 24 godz.
9. 2022-11-24 7:0034423 / 24 godz.
10. 2022-11-25 7:0035612 / 24 godz.
11. 2022-11-26 7:00355-1 / 24 godz.
12. 2022-11-27 7:00353-2 / 24 godz.
13. 2022-11-28 7:00350-3 / 24 godz.
14. 2022-11-29 7:00349-1 / 24 godz.
15. 2022-11-30 7:00347-2 / 24 godz.
16. 2022-12-01 7:00346-1 / 24 godz.
17. 2022-12-02 7:003460 / 24 godz.
18. 2022-12-03 7:003460 / 24 godz.
19. 2022-12-04 7:003471 / 24 godz.
20. 2022-12-05 7:003481 / 24 godz.
21. 2022-12-06 7:003480 / 24 godz.
22. 2022-12-07 7:003502 / 24 godz.
23. 2022-12-08 7:003500 / 24 godz.
24. 2022-12-09 7:003533 / 24 godz.

Powrót do stanów wód