Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-11-17 8:00308-/-
2. 2018-11-18 8:00306-2 / 24 godz.
3. 2018-11-19 8:003071 / 24 godz.
4. 2018-11-20 8:003070 / 24 godz.
5. 2018-11-21 8:003114 / 24 godz.
6. 2018-11-22 8:003187 / 24 godz.
7. 2018-11-23 8:003257 / 24 godz.
8. 2018-11-24 8:00324-1 / 24 godz.
9. 2018-11-25 8:00320-4 / 24 godz.
10. 2018-11-26 8:00318-2 / 24 godz.
11. 2018-11-27 8:00317-1 / 24 godz.
12. 2018-11-28 8:003170 / 24 godz.
13. 2018-11-29 8:00316-1 / 24 godz.
14. 2018-11-30 8:00310-6 / 24 godz.
15. 2018-12-01 8:00306-4 / 24 godz.
16. 2018-12-02 8:0032014 / 24 godz.
17. 2018-12-03 8:0033515 / 24 godz.
18. 2018-12-04 8:003372 / 24 godz.
19. 2018-12-05 8:00330-7 / 24 godz.
20. 2018-12-06 8:00318-12 / 24 godz.
21. 2018-12-07 8:00299-19 / 24 godz.
22. 2018-12-08 8:00294-5 / 24 godz.
23. 2018-12-09 8:0030915 / 24 godz.
24. 2018-12-10 8:0032819 / 24 godz.

Powrót do stanów wód