Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00380-/-
2. 2018-08-29 8:003800 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:00378-2 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:00371-7 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:00360-11 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:00340-20 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:00326-14 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:00323-3 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:00319-4 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:00318-1 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:003180 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:00314-4 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:00308-6 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:00299-9 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:00296-3 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:00287-9 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:00280-7 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:00268-12 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:00236-32 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:00230-6 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:0025222 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:0027725 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:002836 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:00281-2 / 24 godz.

Powrót do stanów wód