Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2019-01-29 8:00504-/-
2. 2019-01-30 8:005095 / 24 godz.
3. 2019-01-31 8:00504-5 / 24 godz.
4. 2019-02-01 8:00498-6 / 24 godz.
5. 2019-02-02 8:00486-12 / 24 godz.
6. 2019-02-03 8:00458-28 / 24 godz.
7. 2019-02-04 8:00435-23 / 24 godz.
8. 2019-02-05 8:00424-11 / 24 godz.
9. 2019-02-06 8:00419-5 / 24 godz.
10. 2019-02-07 8:00416-3 / 24 godz.
11. 2019-02-08 8:004182 / 24 godz.
12. 2019-02-09 8:004180 / 24 godz.
13. 2019-02-10 8:004202 / 24 godz.
14. 2019-02-11 8:004222 / 24 godz.
15. 2019-02-12 8:0043210 / 24 godz.
16. 2019-02-13 8:0044412 / 24 godz.
17. 2019-02-15 8:0046218 / 48 godz.
18. 2019-02-16 8:0047513 / 24 godz.
19. 2019-02-17 8:004772 / 24 godz.
20. 2019-02-18 8:00474-3 / 24 godz.
21. 2019-02-19 8:00466-8 / 24 godz.
22. 2019-02-20 8:00460-6 / 24 godz.
23. 2019-02-21 8:00454-6 / 24 godz.
24. 2019-02-22 8:004540 / 24 godz.

Powrót do stanów wód