Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Dorohusk

Stan ostrzegawczy wynosi 290 ; Stan alarmowy wynosi 430.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00118-/-
2. 2018-08-29 8:001268 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:001293 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:001290 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:00127-2 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:00122-5 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:00112-10 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:00102-10 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:0096-6 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:00960 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:0094-2 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:0092-2 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:00920 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:0089-3 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:0084-5 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:0081-3 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:0078-3 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:0074-4 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:0070-4 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:0059-11 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:0048-11 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:00491 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:006011 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:00677 / 24 godz.

Powrót do stanów wód