Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Dorohusk

Stan ostrzegawczy wynosi 290 ; Stan alarmowy wynosi 430.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2022-11-16 7:00108-/-
2. 2022-11-17 7:00106-2 / 24 godz.
3. 2022-11-18 7:00103-3 / 24 godz.
4. 2022-11-19 7:00102-1 / 24 godz.
5. 2022-11-20 7:001064 / 24 godz.
6. 2022-11-21 7:001082 / 24 godz.
7. 2022-11-22 7:001135 / 24 godz.
8. 2022-11-23 7:00112-1 / 24 godz.
9. 2022-11-24 7:001164 / 24 godz.
10. 2022-11-25 7:001193 / 24 godz.
11. 2022-11-26 7:0013415 / 24 godz.
12. 2022-11-27 7:001406 / 24 godz.
13. 2022-11-28 7:001400 / 24 godz.
14. 2022-11-29 7:001400 / 24 godz.
15. 2022-11-30 7:001400 / 24 godz.
16. 2022-12-01 7:00138-2 / 24 godz.
17. 2022-12-02 7:001380 / 24 godz.
18. 2022-12-03 7:001380 / 24 godz.
19. 2022-12-04 7:00137-1 / 24 godz.
20. 2022-12-05 7:001370 / 24 godz.
21. 2022-12-06 7:00136-1 / 24 godz.
22. 2022-12-07 7:001393 / 24 godz.
23. 2022-12-08 7:00138-1 / 24 godz.
24. 2022-12-09 7:001424 / 24 godz.

Powrót do stanów wód