Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Włodawa

Stan ostrzegawczy wynosi 300 ; Stan alarmowy wynosi 390.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2022-11-10 7:00119-/-
2. 2022-11-11 7:001190 / 24 godz.
3. 2022-11-12 7:001190 / 24 godz.
4. 2022-11-13 7:001190 / 24 godz.
5. 2022-11-14 7:001190 / 24 godz.
6. 2022-11-16 7:00116-3 / 48 godz.
7. 2022-11-17 7:001160 / 24 godz.
8. 2022-11-18 7:001160 / 24 godz.
9. 2022-11-19 7:001160 / 24 godz.
10. 2022-11-20 7:00115-1 / 24 godz.
11. 2022-11-21 7:001150 / 24 godz.
12. 2022-11-22 7:001161 / 24 godz.
13. 2022-11-23 7:001171 / 24 godz.
14. 2022-11-24 7:001181 / 24 godz.
15. 2022-11-25 7:001191 / 24 godz.
16. 2022-11-26 7:001223 / 24 godz.
17. 2022-11-27 7:001264 / 24 godz.
18. 2022-11-28 7:001293 / 24 godz.
19. 2022-11-29 7:001301 / 24 godz.
20. 2022-11-30 7:001322 / 24 godz.
21. 2022-12-01 7:001320 / 24 godz.
22. 2022-12-02 7:001320 / 24 godz.
23. 2022-12-03 7:001320 / 24 godz.
24. 2022-12-04 7:00131-1 / 24 godz.

Powrót do stanów wód