Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Włodawa

Stan ostrzegawczy wynosi 300 ; Stan alarmowy wynosi 390.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2022-07-25 8:0081-/-
2. 2022-07-26 8:00810 / 24 godz.
3. 2022-07-27 8:0079-2 / 24 godz.
4. 2022-07-28 8:0076-3 / 24 godz.
5. 2022-07-29 8:0072-4 / 24 godz.
6. 2022-07-30 8:0070-2 / 24 godz.
7. 2022-07-31 8:00711 / 24 godz.
8. 2022-08-01 8:00721 / 24 godz.
9. 2022-08-02 8:00742 / 24 godz.
10. 2022-08-04 8:00817 / 48 godz.
11. 2022-08-05 8:00810 / 24 godz.
12. 2022-08-06 8:0080-1 / 24 godz.
13. 2022-08-07 8:0078-2 / 24 godz.
14. 2022-08-08 8:0075-3 / 24 godz.
15. 2022-08-09 8:0017297 / 24 godz.
16. 2022-08-10 8:0070-102 / 24 godz.
17. 2022-08-11 8:0069-1 / 24 godz.
18. 2022-08-12 8:00690 / 24 godz.
19. 2022-08-13 8:00745 / 24 godz.
20. 2022-08-14 8:00751 / 24 godz.
21. 2022-08-15 8:0071-4 / 24 godz.
22. 2022-08-16 8:00798 / 24 godz.
23. 2022-08-17 8:00834 / 24 godz.
24. 2022-08-18 8:00863 / 24 godz.

Powrót do stanów wód