Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Krzyczew

Stan ostrzegawczy wynosi 380 ; Stan alarmowy wynosi 480.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-06-26 8:00144-/-
2. 2018-06-27 8:001473 / 24 godz.
3. 2018-06-28 8:00146-1 / 24 godz.
4. 2018-06-29 8:001460 / 24 godz.
5. 2018-06-30 8:001460 / 24 godz.
6. 2018-07-01 8:00142-4 / 24 godz.
7. 2018-07-02 8:001420 / 24 godz.
8. 2018-07-03 8:0015816 / 24 godz.
9. 2018-07-04 8:00152-6 / 24 godz.
10. 2018-07-05 8:00142-10 / 24 godz.
11. 2018-07-06 8:001431 / 24 godz.
12. 2018-07-07 8:001441 / 24 godz.
13. 2018-07-08 8:001528 / 24 godz.
14. 2018-07-09 8:00137-15 / 24 godz.
15. 2018-07-10 8:001403 / 24 godz.
16. 2018-07-11 8:00135-5 / 24 godz.
17. 2018-07-12 8:001361 / 24 godz.
18. 2018-07-13 8:0016024 / 24 godz.
19. 2018-07-14 8:00137-23 / 24 godz.
20. 2018-07-15 8:001381 / 24 godz.
21. 2018-07-16 8:0015315 / 24 godz.
22. 2018-07-17 8:001563 / 24 godz.
23. 2018-07-18 8:00146-10 / 24 godz.
24. 2018-07-19 8:0015812 / 24 godz.

Powrót do stanów wód