Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Krzyczew

Stan ostrzegawczy wynosi 380 ; Stan alarmowy wynosi 480.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00140-/-
2. 2018-08-29 8:00138-2 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:00135-3 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:001405 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:001488 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:001502 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:001500 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:00146-4 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:00144-2 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:00142-2 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:001420 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:00137-5 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:001381 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:00130-8 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:001322 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:001364 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:00130-6 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:00128-2 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:0013810 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:00128-10 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:001379 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:00120-17 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:001200 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:001266 / 24 godz.

Powrót do stanów wód