Stan wody

 

Rzeka Wieprz - wodowskaz Krasnystaw

Stan ostrzegawczy wynosi 420 ; Stan alarmowy wynosi 470.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00275-/-
2. 2018-08-29 8:00273-2 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:00266-7 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:00265-1 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:002672 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:00265-2 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:00262-3 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:00253-9 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:002541 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:0026410 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:002695 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:002756 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:00271-4 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:002710 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:00267-4 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:00266-1 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:00258-8 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:002580 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:002646 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:002684 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:002735 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:00269-4 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:00265-4 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:00263-2 / 24 godz.

Powrót do stanów wód