Stan wody

 

Rzeka Wieprz - wodowskaz Krasnystaw

Stan ostrzegawczy wynosi 420 ; Stan alarmowy wynosi 470.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2019-01-29 8:00283-/-
2. 2019-01-30 8:002841 / 24 godz.
3. 2019-01-31 8:002840 / 24 godz.
4. 2019-02-01 8:002851 / 24 godz.
5. 2019-02-02 8:002872 / 24 godz.
6. 2019-02-03 8:002903 / 24 godz.
7. 2019-02-04 8:0030111 / 24 godz.
8. 2019-02-05 8:003054 / 24 godz.
9. 2019-02-06 8:003116 / 24 godz.
10. 2019-02-07 8:00308-3 / 24 godz.
11. 2019-02-08 8:003102 / 24 godz.
12. 2019-02-09 8:00307-3 / 24 godz.
13. 2019-02-10 8:00302-5 / 24 godz.
14. 2019-02-11 8:003031 / 24 godz.
15. 2019-02-12 8:003096 / 24 godz.
16. 2019-02-13 8:003167 / 24 godz.
17. 2019-02-15 8:00315-1 / 48 godz.
18. 2019-02-16 8:00314-1 / 24 godz.
19. 2019-02-17 8:003151 / 24 godz.
20. 2019-02-18 8:003161 / 24 godz.
21. 2019-02-19 8:00314-2 / 24 godz.
22. 2019-02-20 8:00312-2 / 24 godz.
23. 2019-02-21 8:003175 / 24 godz.
24. 2019-02-22 8:003258 / 24 godz.

Powrót do stanów wód