Stan wody

 

Rzeka Wieprz - wodowskaz Krasnystaw

Stan ostrzegawczy wynosi 420 ; Stan alarmowy wynosi 470.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-06-26 8:00275-/-
2. 2018-06-27 8:002772 / 24 godz.
3. 2018-06-28 8:002781 / 24 godz.
4. 2018-06-29 8:002813 / 24 godz.
5. 2018-06-30 8:002810 / 24 godz.
6. 2018-07-01 8:002821 / 24 godz.
7. 2018-07-02 8:00279-3 / 24 godz.
8. 2018-07-03 8:00275-4 / 24 godz.
9. 2018-07-04 8:002750 / 24 godz.
10. 2018-07-05 8:00273-2 / 24 godz.
11. 2018-07-06 8:002730 / 24 godz.
12. 2018-07-07 8:002752 / 24 godz.
13. 2018-07-08 8:002750 / 24 godz.
14. 2018-07-09 8:00270-5 / 24 godz.
15. 2018-07-10 8:002733 / 24 godz.
16. 2018-07-11 8:00268-5 / 24 godz.
17. 2018-07-12 8:002680 / 24 godz.
18. 2018-07-13 8:002691 / 24 godz.
19. 2018-07-14 8:00266-3 / 24 godz.
20. 2018-07-15 8:002693 / 24 godz.
21. 2018-07-16 8:002745 / 24 godz.
22. 2018-07-17 8:0029521 / 24 godz.
23. 2018-07-18 8:002994 / 24 godz.
24. 2018-07-19 8:00297-2 / 24 godz.

Powrót do stanów wód