Stan wody

 

Rzeka Wieprz - wodowskaz Lubartów

Stan ostrzegawczy wynosi 430 ; Stan alarmowy wynosi 480.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2022-11-16 7:00210-/-
2. 2022-11-17 7:002122 / 24 godz.
3. 2022-11-18 7:002142 / 24 godz.
4. 2022-11-19 7:002162 / 24 godz.
5. 2022-11-20 7:002160 / 24 godz.
6. 2022-11-21 7:00214-2 / 24 godz.
7. 2022-11-22 7:002140 / 24 godz.
8. 2022-11-23 7:002162 / 24 godz.
9. 2022-11-24 7:00215-1 / 24 godz.
10. 2022-11-25 7:002161 / 24 godz.
11. 2022-11-26 7:002160 / 24 godz.
12. 2022-11-27 7:002160 / 24 godz.
13. 2022-11-28 7:002160 / 24 godz.
14. 2022-11-29 7:002171 / 24 godz.
15. 2022-11-30 7:002181 / 24 godz.
16. 2022-12-01 7:00217-1 / 24 godz.
17. 2022-12-02 7:00215-2 / 24 godz.
18. 2022-12-03 7:002150 / 24 godz.
19. 2022-12-04 7:00214-1 / 24 godz.
20. 2022-12-05 7:002140 / 24 godz.
21. 2022-12-06 7:00213-1 / 24 godz.
22. 2022-12-07 7:00212-1 / 24 godz.
23. 2022-12-08 7:002164 / 24 godz.
24. 2022-12-09 7:00215-1 / 24 godz.

Powrót do stanów wód