Stan wody

 

Rzeka Wieprz - wodowskaz Lubartów

Stan ostrzegawczy wynosi 430 ; Stan alarmowy wynosi 480.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-08-28 8:00182-/-
2. 2018-08-29 8:001820 / 24 godz.
3. 2018-08-30 8:001820 / 24 godz.
4. 2018-08-31 8:001820 / 24 godz.
5. 2018-09-01 8:00181-1 / 24 godz.
6. 2018-09-02 8:00180-1 / 24 godz.
7. 2018-09-03 8:00179-1 / 24 godz.
8. 2018-09-04 8:001801 / 24 godz.
9. 2018-09-05 8:001877 / 24 godz.
10. 2018-09-06 8:00185-2 / 24 godz.
11. 2018-09-07 8:001850 / 24 godz.
12. 2018-09-08 8:00184-1 / 24 godz.
13. 2018-09-09 8:001862 / 24 godz.
14. 2018-09-10 8:00185-1 / 24 godz.
15. 2018-09-11 8:00183-2 / 24 godz.
16. 2018-09-12 8:001830 / 24 godz.
17. 2018-09-13 8:00182-1 / 24 godz.
18. 2018-09-14 8:00180-2 / 24 godz.
19. 2018-09-15 8:001822 / 24 godz.
20. 2018-09-16 8:001897 / 24 godz.
21. 2018-09-17 8:00184-5 / 24 godz.
22. 2018-09-18 8:00183-1 / 24 godz.
23. 2018-09-19 8:001841 / 24 godz.
24. 2018-09-20 8:00183-1 / 24 godz.

Powrót do stanów wód