Stan wody

 

Rzeka Wieprz - wodowskaz Lubartów

Stan ostrzegawczy wynosi 430 ; Stan alarmowy wynosi 480.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-06-26 8:00190-/-
2. 2018-06-27 8:00189-1 / 24 godz.
3. 2018-06-28 8:001901 / 24 godz.
4. 2018-06-29 8:0020010 / 24 godz.
5. 2018-06-30 8:002000 / 24 godz.
6. 2018-07-01 8:00190-10 / 24 godz.
7. 2018-07-02 8:00188-2 / 24 godz.
8. 2018-07-03 8:001880 / 24 godz.
9. 2018-07-04 8:001891 / 24 godz.
10. 2018-07-05 8:00188-1 / 24 godz.
11. 2018-07-06 8:00187-1 / 24 godz.
12. 2018-07-07 8:00185-2 / 24 godz.
13. 2018-07-08 8:001894 / 24 godz.
14. 2018-07-09 8:00184-5 / 24 godz.
15. 2018-07-10 8:00183-1 / 24 godz.
16. 2018-07-11 8:00182-1 / 24 godz.
17. 2018-07-12 8:001831 / 24 godz.
18. 2018-07-13 8:001852 / 24 godz.
19. 2018-07-14 8:00184-1 / 24 godz.
20. 2018-07-15 8:0019410 / 24 godz.
21. 2018-07-16 8:001940 / 24 godz.
22. 2018-07-17 8:002017 / 24 godz.
23. 2018-07-18 8:002010 / 24 godz.
24. 2018-07-19 8:00200-1 / 24 godz.

Powrót do stanów wód