Statystyka medyczna

Druki statystyczne składane w 2020 roku

Sprawozdania - Struktura zobowiązań i MZ-BFA

Kwartalne sprawozdania Struktura zobowiązań i MZ - BFA UW  przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 1845), dotyczą danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), tj.:
 

INFORMACJA DLA SPRAWOZDAWCÓW - 2019 R.

Informujemy, że z dniem 12 czerwca 2019 roku  system SSOZ  CSIOZ zostanie zamknięty dla sprawozdań MZ-88 i MZ-89, a w dniu 17 czerwca 2019 dla sprawozdań MZ-11.

INFORMACJA DLA SPRAWOZDAWCÓW 2019 R.

Druki statystyczne składane w 2019 roku

INFORMACJA DLA SPRAWOZDAWCÓW

Zgodnie z informacją przekazaną z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w Warszawie, terminy sprawozdań MZ-11, MZ-88 i MZ-89 zostały przedłużone dla sprawozdawców do dnia 15 czerwca 2018 r.

Strony