Statystyka medyczna

Informacja dotycząca sprawozdawczości w 2022 r.

Szanowni Państwo,
 
    Uprzejmie przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym wynikającym z art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021, poz. 955) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu Badań Statystyki Publicznej na rok 2021 (Dz. U. 2020, poz. 2062 ze zm.).
 

Druki statystyczne składane w 2022 roku.

Stanowisko Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w zakresie druku MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji

Stanowisko Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w zakresie druku MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

Sprawozdania - Struktura zobowiązań i MZ-BFA

Kwartalne sprawozdania Struktura zobowiązań i MZ - BFA UW  przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021r. poz. 666), dotyczą danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj.: (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) :

Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz praktyk fizjoterapeutycznych

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r.
 w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366, z późn. zm.), praktyki zawodowe fizjoterapeutów zostały objęte obowiązkiem sprawozdawczym.
W związku z tym jesteście Państwo zobligowani do złożenia sprawozdań statystycznych prowadzonych przez Ministra Zdrowia.

Druki statystyczne składane w 2021 roku.

Strony