Statystyka medyczna

INFORMACJA DLA SPRAWOZDAWCÓW

Zgodnie z informacją przekazaną z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w Warszawie z dniem 1 czerwca 2018 r. sprawozdania MZ-88, MZ-89, MZ-11, MZ-14, MZ-29A, MZ-29, MZ-15, MZ-19, MZ-30 zostaną zamknięte dla sprawozdawców.

Informacja dot. sprawozdania MZ-13

 
Uprzejmie informujemy, że decyzją Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie sprawozdanie     MZ-13 (sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc), będzie aktywne w systemie statystyki w ochronie zdrowia do 16 marca 2018.

Sprawozdania - Struktura zobowiązań i MZ-BFA

 
Kwartalne sprawozdania Struktura zobowiązań i MZ-BFA UW  przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1845), dotyczą danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), tj.:
 

Informacja dotycząca terminu składania sprawozdań MZ-29, 29A oraz 30.

Informujemy, że aktywność w SSOZ sprawozdań MZ-29 i MZ-29 A zostanie przedłużona dla sprawozdawców do 14 lutego, natomiast sprawozdanie MZ-30 zostało przedłużone do dnia 16 lutego. 

Druki statystyczne składane w 2018 roku.

 
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z póz. zm.)
 
Podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego zobowiązane są do zbierania i przekazywania danych w sprawozdaniach typu :
MZ-06 - Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2017/18,

Stan zdrowotny ludności - II rozdział Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2013

Stan zdrowotny ludności - II rozdział Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2013

Strony