Statystyka medyczna

Sprawozdania - Struktura zobowiązań i MZ-BFA

 
Kwartalne sprawozdania Struktura zobowiązań i MZ-BFA UW  przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1845), dotyczą danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), tj.:
 

Informacja dotycząca terminu składania sprawozdań MZ-29, 29A oraz 30.

Informujemy, że aktywność w SSOZ sprawozdań MZ-29 i MZ-29 A zostanie przedłużona dla sprawozdawców do 14 lutego, natomiast sprawozdanie MZ-30 zostało przedłużone do dnia 16 lutego. 

Druki statystyczne składane w 2018 roku.

 
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z póz. zm.)
 
Podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego zobowiązane są do zbierania i przekazywania danych w sprawozdaniach typu :
MZ-06 - Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2017/18,

Stan zdrowotny ludności - II rozdział Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2013

Stan zdrowotny ludności - II rozdział Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2013

Przypomnienie o konieczności wypełnienia obowiązku statystycznego w 2015 r.

Szanowni Państwo,

Informuję o ustawowym obowiązku składania rocznych sprawozdań statystycznych.

Informację nt. aktualnych obowiązków i druków statystycznych znajdą Państwo w artykułach, do których linki znajdują się pod tym artykułem

Druki statystyczne składane w 2016 r.

 

Druki statystyczne składane w 2016 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. Nr 591, z późn. zm.) oraz wydawanego corocznie na podstawie art. 18 ww. ustawy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

Strony