Statystyka medyczna

Przypomnienie o konieczności wypełnienia obowiązku statystycznego w 2015 r.

Szanowni Państwo,

Informuję o ustawowym obowiązku składania rocznych sprawozdań statystycznych.

Informację nt. aktualnych obowiązków i druków statystycznych znajdą Państwo w artykułach, do których linki znajdują się pod tym artykułem

Druki statystyczne składane w 2016 r.

 

Druki statystyczne składane w 2016 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. Nr 591, z późn. zm.) oraz wydawanego corocznie na podstawie art. 18 ww. ustawy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2012

Treść informatora w formacie pdf dostępna jest wewnątrz artykułu.
Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2012:

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,

 

Informacja o sprawozdaniach składanych przez lekarzy - dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską

INFORMACJA
 

dla lekarzy - dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską o sprawozdaniach składanych za pośrednictwem Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia.

 

Informacja o sprawozdaniach składanych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską

INFORMACJA
 

dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską o sprawozdaniach składanych za pośrednictwem Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia.

 

Strony