Statystyka medyczna

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2011

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2011:

Informacja dla podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań - program badań statystycznych

Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego prosi o rzetelne i terminowe przekazywanie sprawozdań objętych programem badań statystycznych na dany rok.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.).

Uzupełnienie do Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2010

W związku ze zmianą metodologii obliczania wskaźnika wykorzystania łóżka, Wydział Zdrowia LUW publikuje uzupełnienie do rozdziału piątego - Lecznictwo stacjonarne.

Część opisowa rozdziału V. oraz tabele uwzględniające powyższe zmiany.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2010 r.

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2010:

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2009 r.

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2009:

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2008 r.

reść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2008:

Strony