Statystyka medyczna

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2012

Treść informatora w formacie pdf dostępna jest wewnątrz artykułu.
Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2012:

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,

 

Informacja o sprawozdaniach składanych przez lekarzy - dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską

INFORMACJA
 

dla lekarzy - dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską o sprawozdaniach składanych za pośrednictwem Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia.

 

Informacja o sprawozdaniach składanych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską

INFORMACJA
 

dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską o sprawozdaniach składanych za pośrednictwem Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia.

 

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2011

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2011:

Informacja dla podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań - program badań statystycznych

Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego prosi o rzetelne i terminowe przekazywanie sprawozdań objętych programem badań statystycznych na dany rok.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.).

Strony