Statystyka medyczna

Uzupełnienie do Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2010

W związku ze zmianą metodologii obliczania wskaźnika wykorzystania łóżka, Wydział Zdrowia LUW publikuje uzupełnienie do rozdziału piątego - Lecznictwo stacjonarne.

Część opisowa rozdziału V. oraz tabele uwzględniające powyższe zmiany.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2010 r.

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2010:

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2009 r.

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2009:

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2008 r.

reść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2008:

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2007 r.

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2007:

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2006

Treść informatora dostępna jest wewnątrz artykułu.

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego za rok 2006:

Strony