Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa lubelskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

L.p. Nazwa Adres Data wpisu Data wykreśl.
1 Stowarzyszenie Sursum Corda ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz 18.09.2019 ----------
2 Fundacji Młodzi Ludziom Borysław 49, 96-130 Głuchów 18.09.2019 ----------
3 Fundacja Gołębie Serce ul. Litewska 33B, 35-302 Rzeszów 02.09.2019 ----------
4 Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono ul. Lwowska 28/22, 22-400 Zamość 18.07.2019 ----------