Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego
                Marek Kłopotek                   

 

         

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-374
faks 81 74-24-409
e-mail: igk [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 328

 

Pracą Inspekcji kieruje Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie, który kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej – wojewódzkiej i powiatowych. Kontroluje przestrzeganie przepisów przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby samodzielnie wykonujące funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Inspekcja współdziała z Głównym Geodetą Kraju:

  • w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
  • we wdrażaniu projektów z zakresu geodezji i kartografii,
  • w procesie budowy i bieżącej koordynacji Zintegrowanego Systemu Katastralnego.
W Inspekcji tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
  • oddział nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
    kierownik:  Krzysztof Wąchała   tel. 81 74-24-789
  • oddział ewidencji gruntów i budynków
    kierownik:  Dariusz Wojciech Wiater   tel. 81-74-24-431