Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego

Obsługa organizacyjna Rady:

 

Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

ul. Lubomelska 1-3

20-072 Lublin

tel. 81 532-38-28 w. 614

e-mail: potrzebyzdrowotne [at] lublin.uw.gov.pl

 

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego, działa na podstawie art. 95b ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. ). Została powołana Zarządzeniem nr 97 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2015 r.

 

W skład rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków powołanych spośród wskazanych przedstawicieli: wojewody, marszałka, lubelskiego oddziału NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –  Państwowego Zakładu Higieny, Urzędu Statystycznego w Lublinie, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych, konwentu powiatów województwa lubelskiego oraz organizacji pracodawców z regionu. Przewodniczącą Rady jest Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak - dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Rada współpracuje z Wojewodą Lubelskim w sprawie sporządzania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

 

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który  określa sposób zwoływania jej posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał.

 

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.