Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego

 
Obsługa organizacyjna Rady:
 
Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 532-38-28 w. 614
e-mail: potrzebyzdrowotne [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego działa na podstawie art. 95 ca ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.). Została powołana Zarządzeniem Nr 273 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku.
 
Przewodniczącą Rady jest Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak - dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Do zadań Rady należy opracowanie projektu, monitorowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu transformacji.