Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Bazylianówka 46
20-144 Lublin
tel. 81 740 -66-50
fax 81 740-70-18

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie został powołany Zarządzeniem nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie oraz zasad wynagradzania jego członków, na podstawie art. 6a, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 426).

 

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa lubelskiego.

 

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek - piatek w godz. 7.30 - 15.30.
(posiedzenia składów orzekających odbywają się też w godz. po 15.30)

 

Kontakt:
Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
tel: 81 740-66-50
fax: 81 740-70-18

 

Dojazd:

 • z dworca PKS autobusy linii: 17, 18, 31
 • z dworca PKP autobus linii 17

Należy wysiąść na przystanku naprzeciw Galerii Olimp

 

Skład Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
 

 • Przewodniczący: Hubert Korniszuk
 • Sekretarz: Michał Skowroński
 • lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
 • psychologowie,
 • pedagodzy
 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy socjalni.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE ORZECZNICTWA:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 426),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 2027),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875).

 

WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

Odwołania kierowane do Wojewódzkiego Zespołu do Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy wynosi miesiąc.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie są ostateczne. Przysługuje od nich odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tut. Zespołu.

 

 • przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie przeprowadza specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, na podstawie skierowań wystawionych przez odpowiednich lekarzy specjalistów lub psychologów - członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.

 

TERMIN BADANIA:

Termin badania powinien zostać wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skierowania na to badanie. Wojewódzki Zespół pisemnie zawiadamia osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie badania, nie później niż na 10 dni przed jego przeprowadzeniem.

 

 

ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE:

 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 2. sprawowanie - w imieniu Wojewody - bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 3. przedstawianie - w imieniu Wojewody - Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań własnych i powiatowych zespołów, sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
 4. organizowanie szkoleń i narad w zakresie procedury orzeczniczej,
 5. przeprowadzanie specjalistycznych badań na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 6. gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Aktualnie na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 19 miejskich/powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 

Przewodniczący

Adres

Telefon

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Hubert Korniszuk

ul. Bazylianówka 46
20-144 Lublin

/81/740-66-50
fax 740-70-18

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Beata Mazur

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin

/81/ 466-34-60
/81/ 466-34-62

20-074 LUBLIN (ziemski)

Aneta Hałabis

ul. Spokojna 9

/81/442-10-24

21-500 BIAŁA PODLASKA

Maria Nazaruk

ul. Stacyjna 9

/83/ 341-64-60

23-400 BIŁGORAJ

Anna Kozak

ul. Boh. Monte Cassino 38

/84/ 686-07-70

22-100 CHEŁM - orzeka również powiat krasnystawski

Edyta Rożek

 

Pl. Niepodległości 1

/82/ 565-33-79

22-500 HRUBIESZÓW

Paweł Walencik

ul. Ceglana 58/1

/84/ 697-12-49

23-300 JANÓW LUBELSKI

Krzysztof Sydor

ul. Boh. Porytowego Wzgórza 29

 

/15/ 872-03-64

23-210 KRAŚNIK

Aneta Chęcińska-Baran

 

ul. Grunwaldzka 6

/81/825-58-15 wew. 25 lub 39

21-100 LUBARTÓW

Lilla Jedut

ul. 3-go Maja 16

/81/854-68-23

21-010 ŁĘCZNA

Katarzyna Łoś

 

ul. Krasnystawska 52

/81/752-34-18

21-400 ŁUKÓW

Agnieszka Krawczyk

ul. Broniewskiego 20/26

/25/ 798-99-13

24-320 PONIATOWA (powiat Opole Lubelskie z siedzibą w Poniatowej)

Małgorzata Stępień

ul. 11 Listopada 5

/81/458-10-41

21-200 PARCZEW

Stanisława Dziwulska

Aleje Jana Pawła II 36/20

/83/355-15-82 fax /83/355-21-89

24-100 PUŁAWY - orzeka również powiat rycki

Marek Kusio

Al. Królewska 3

/81/886-74-34 przew. 886-11-04

21-300 RADZYŃ PODLASKI

Grzegorz Karczewski

ul. Lubelska 5

/83/ 35-27-266

21-040 ŚWIDNIK

Agnieszka Kańczugowska

ul. Elizy Orzeszkowej 4

/81/751-54-32 /81/759-17-35 przew.

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

Anna Skorniewska

ul. Lwowska 68

/84/ 666-00-83 fax/84/ 664-41-11

22-200 WŁODAWA

Ewa Sylwestrzak

 

ul. Piłsudskiego 66

 /82/ 57-25-346

22-400 ZAMOŚĆ

Małgorzata Drobot-Bieniek

 

ul. Peowiaków 8

/84/ 638-52-46