Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego
 
Obsługa organizacyjna Zespołu:
 
Wydział Zdrowia
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
tel. 81 532-38-28 w. 614
e-mail: wzd [at] lublin.uw.gov.pl
 

Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego został powołany Zarządzeniem Nr 324 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r., w celu zapobiegania zakażeniom spowodowanym drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się tych zakażeń.
 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) Zbieranie informacji, analiza danych i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego;
2) Koordynowanie przekazywania informacji oraz wsparcie merytoryczne działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności;
3) Opracowywanie strategii zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami alarmowymi o szczególnej lekooporności.