Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

Informacja ze spotkania pn. „Zagrożenia epidemiologiczne – problem nie tylko szpitali” w dniu 26 listopada 2019 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, Zakładów- Opiekuńczo Leczniczych, Hospicjów z terenu województwa lubelskiego oraz osób odpowiedzialnych za kwestię kwaterunkową i opieki medycznej, zorganizowane przez Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.
 

Informacja ze spotkania szkoleniowego pn. „Strategia ograniczania, powstawania i rozprzestrzeniania się wielolekoopornych patogenów bakteryjnych w województwie lubelskim” w dniu 24 września 2019 r.

W dniu 24 września 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szpitali, lekarzy i pielęgniarek epidemiologicznych wchodzących w skład zespołów kontroli zakażeń szpitalnych i zespołów ds. antybiotykoterapii zorganizowane przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.

Spotkanie szkoleniowe: Strategia ograniczania, powstawania i rozprzestrzeniania się wielolekoopornych patogenów bakteryjnych w województwie lubelskim

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
we współpracy z Wojewódzkim Zespołem ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń
Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego, działającym przy Wojewodzie Lubelskim,
zapraszają na:
Spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szpitali, lekarzy i pielęgniarek epidemiologicznych, wchodzących w skład zespołów kontroli zakażeń szpitalnych i zespołów ds. antybiotykoterapii
 

Zarządzenie nr 263 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r. dot. zmiany składu Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

Zarządzenie nr 263 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.

Informacja ze spotkania z przedstawicielami Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w dniu 27 marca 2019 r.

Informacja ze spotkania z przedstawicielami Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, które zostało zainicjowane przez Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

 

Informacja ze spotkania z dyrektorami szpitali, które zostało zainicjowane przez Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

W dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w sali Kolumnowej odbyło się spotkanie z dyrektorami szpitali zorganizowane przez Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.

Strony