Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

Informacja ze spotkania z Przewodniczącymi i członkami Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych w dniu 15 listopada 2022 r.

W dniu 15 listopada 2022  r. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi i członkami Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych zorganizowane przez Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.
Na spotkaniu została przedstawiona sytuacja epidemiologiczna w zakresie występowania zakażeń wywołanych szczepami lekoopornymi w województwie lubelskim, Polsce i na Świecie.
 

Zarządzenie nr 276 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2022r. dot. zmiany składu Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

Zarządzenie nr 276 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2022r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.

Zarządzenie nr 469 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 listopada 2020 r. dot. zmiany składu Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

 
Zarządzenie nr 469 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.
 

Zarządzenie nr 236 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lipca 2020 r. dot. zmiany składu Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego

 

Zarządzenie nr 236 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lipca 2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.

Informacja ze spotkania pn. „Zagrożenia epidemiologiczne – problem nie tylko szpitali” w dniu 26 listopada 2019 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, Zakładów- Opiekuńczo Leczniczych, Hospicjów z terenu województwa lubelskiego oraz osób odpowiedzialnych za kwestię kwaterunkową i opieki medycznej, zorganizowane przez Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.
 

Informacja ze spotkania szkoleniowego pn. „Strategia ograniczania, powstawania i rozprzestrzeniania się wielolekoopornych patogenów bakteryjnych w województwie lubelskim” w dniu 24 września 2019 r.

W dniu 24 września 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szpitali, lekarzy i pielęgniarek epidemiologicznych wchodzących w skład zespołów kontroli zakażeń szpitalnych i zespołów ds. antybiotykoterapii zorganizowane przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.

Strony