Wojewoda Lubelski

 

Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek

 

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

pok.166
 

tel.   81 74-24-100
faks 81 74-24-102
email: wojewoda [at] lublin.uw.gov.pl
sekretariat [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

 

Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 r w Kole. Od 15 roku życia jest lublinianinem.
 
W 1996 r. ukończył II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.
 
W latach 1996-2001 odbył studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, zakończone egzaminem magisterskim na podstawie pracy nt. "Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszczenia w Polsce".
 
W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. "Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP". Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, nadany przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, otrzymał 23  czerwca 2015 r.
 
Jest autorem blisko 60 artykułów i haseł encyklopedycznych oraz leksykograficznych.
 
Współpracował z kancelariami adwokackimi i radców prawnych. Dodatkowo zatrudniany był na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz w organizacjach pozarządowych.

 

9 grudnia 2015 r. Przemysław Czarnek objął urząd Wojewody Lubelskiego.

 

Zarządzeniem ministra rozwoju z dnia 21 marca 2016 r. wojewoda został członkiem Zespołu do opracowania projektu „Konstytucji Biznesu”.