Wojewodowie lubelscy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

     
17.11.1919- 03.11.1926   Stanisław Moskalewski (przejściowo obowiązki wojewody pełnił dr A. Bryła)
03.11.1926-  01.10.1930   Antoni Remiszewski
01.10.1930-  08.02.1933   Jerzy Świdziński (do 1932 p.o.)
10.02.1933- 08.09.1937   Jerzy Różeniecki
08.09.1937-
1939
  Jerzy Albin de Tramecourt - (ur. 1889, zm. 1939), żołnierz 6 pp. Leg, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, mjr WP, starosta na Kresach Wschodnich, wicewojewoda poleski (1937), wojewoda lubelski (1937-1939).