Centrum Informacyjne dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń – 987

23 Kwiecień 2015

Przy Wojewódzkim Centrum Zarządzenia Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie działa Centrum Informacyjne dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń.

Wraz z powstaniem Centrum uruchomiony został bezpłatny, całodobowy numer telefonu 987, pod który można dzwonić z terenu całego województwa lubelskiego.

 

Zadanie Centrum polega na udzielaniu informacji na temat instytucji i organizacji świadczących pomoc (psychologiczną, medyczną, prawną, materialną) osobom pokrzywdzonym.

 

Baza adresowa placówek świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy dostępna jest na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie Wydziału Polityki Społecznej LUW (Instytucje udzielające pomocy ofiarom przemocy na terenie województwa lubelskiego)