Co należy zrobić przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.02.2021 r.

29.01.2021

1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.02.2021 r. - w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;
2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;
3. Zrobić i zarchiwizować kopie bazy;
4. Sprawdzić, czy w Państwa SD numer konta, z którego są realizowane przelewy 500+, jest prawidłowo oznaczony jako: Świadczenie wychowawcze - dodatkowa adnotacja "R.500+"
jest to niezbędne, aby ww. świadczenia były zwolnione z administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
Jednocześnie w załączeniu przekazuję Państwu informacje dotyczące banków, z których można wysłać: wniosek 500+ oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany.