Czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2021 r.

01.07.2021

1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.07.2021 r.

2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;

3. Wykonać kopię bazy Oprogramowania na innym serwerze niż się znajduje Oprogramowanie oraz ją zarchiwizować;

4. Sprawdzić, czy posiadają Państwo aktywny certyfikat systemu Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia (CSIZS), w przypadku braku aktywnego certyfikatu należy go odnowić w SD;

5. Sprawdzić poprawność danych (adres jednostki) w MZT CSIZS (Moduł Zarządzania Tożsamością CSIZS);

6. Sprawdzić, czy w Państwa SD numer konta, z którego są realizowane przelewy, jest prawidłowo oznaczony jako:

· Świadczenie wychowawcze –dodatkowa adnotacja „R.500+”
· Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dodatkowa adnotacja "FA";
· Świadczeń rodzinnych (a także zasiłku dla opiekuna i jednorazowego świadczenia w kwocie 4 tys. zł) - dodatkowa adnotacja "SR".

jest to niezbędne, aby ww. świadczenia były zwolnione z administracyjnego postępowania egzekucyjnego.