Help Desk CSIZS

10.11.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 13.10.2016 r. z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie:
1) rozwoju,
2) administrowania oraz usuwania awarii i błędów
3) wsparcia użytkowników

Firma będzie świadczyła ww. usługi w okresie 47 miesięcy.
W związku z powyższym wszelkie problemy dotyczące CSIZS należy zgłaszać na dedykowany helpdesk firmy SoftIQ:

strona https://hd.softiq.pl
adres e-mail hd.empatia [at] softiq.pl
telefon (32) 323 16 56
faks (32) 323 13 55

Umowa nie obejmuje usług dotyczących Oprogramowania Terminali Mobilnych (OTM) oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia (strona www.empatia.mrpips.gov.pl).
Na ww. usługi będą podpisane oddzielne umowy o czym niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.

Pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/help-desk-csizs znajdą Państwo więcej informacji dotyczących Help Desku CSIZS