Informacja dla jednostek pomocy społecznej: czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2020 r.

26.06.2020

Czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2020 r.:
1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.07.2020 r. – w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;
2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;
3. Zrobić i zarchiwizować kopie bazy;
4. Sprawdzić, czy posiadają Państwo aktywny certyfikat systemu Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia (CSIZS), w przypadku braku aktywnego certyfikatu należy go odnowić w SD;
5. Sprawdzić poprawność danych (adres jednostki) w MZT CSIZS (Moduł Zarządzania Tożsamością CSIZS);
6. Sprawdzić, czy w Państwa SD numer konta, z którego są realizowane przelewy 500+ i SDS, jest prawidłowo oznaczony jako:
 

  • Świadczenie wychowawcze –dodatkowa adnotacja „R.500+”
  • Świadczenia Dobry Start – dodatkowa adnotacja „PDS”
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dodatkowa adnotacja "FA";
  • Świadczeń rodzinnych (a także zasiłku dla opiekuna i jednorazowego świadczenia w kwocie 4 tys. zł) - dodatkowa adnotacja "SR".
  • Wspólny przelew np. 500+ i SDS – dodatkowa adnotacja „R.500+PDS”

 jest to niezbędne, aby ww. świadczenia były zwolnione z administracyjnego postępowania egzekucyjnego;

Załącznik: