Informacja o podpisaniu nowej umowy (17/DI/PN/2020) na utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

29.09.2020

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało w dniu 23.09.2020 r. z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę 17/DI/PN/2020 dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie:

1) rozwoju,
2) administrowania oraz usuwania Awarii i Błędów
3) wsparcia użytkowników oraz świadczenia usługi Hot-line
Firma będzie świadczyła ww. usługi w okresie 48 miesięcy.
W związku z powyższym wszelkie problemy dotyczące CSIZS należy zgłaszać na dedykowany helpdesk firmy Softiq Sp. z o. o. :
hot-line: chd.softiq.pl
adres e-mail: empatia [at] hd.softiq.pl
telefon: (32) 323 16 56

W celu utworzenia konta na w/w panelu zgłoszeń prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: tech.chd [at] hd.softiq.pl
Prosimy o przesłanie w wiadomości następujących danych:

- Imię
- Nazwisko
- Jednostka
- Numer telefonu
- Adres e-mail, który zostanie przypisany do konta i będą na niego przesłane dane do logowania