Komunikat w związku z wdrożeniem Programu Rządowego "Dobry Start" (nowy wniosek do obsługi) oraz nowym okresem składania wniosków

27.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z wdrożeniem Programu Rządowego "Dobry Start" (nowy wniosek do obsługi) oraz nowym okresem składania wniosków, uprzejmie informujemy, że:

1.    Zostały udostępnione Państwu nowe wersje aplikacji Systemów Dziedzinowych (SD), które powinny być w ciągu 48 godzin zainstalowane w Państwa jednostkach we wszystkich obszarach udostępnionych przez Dostawców Państwa SD. Przypominamy, że obowiązkiem każdej jednostki jest zainstalowanie poniższych wersji systemów, które są niezbędne do realizacji zadań od 01 lipca 2018 r.

Tabela zawierająca zestawienie najnowszych wersji SD znajduje się w załączniku poniżej.

UWAGA: Celem monitorowania procesem instalacji nowych wersji systemów w dniu  27 czerwca 2018 r. w aplikacji CAS zostanie Państwu udostępnione sprawozdanie jednorazowe, które każda jednostka ma obowiązek wypełnić niezwłocznie po zainstalowaniu nowych wersji SD.

 2. Od 27 czerwca 2018 r. zostanie wyłączona możliwość składania wniosków elektronicznych na PIU Emp@tia i na wszystkich kanałach bankowych co jest związane z prowadzonymi przez ministerstwo  pracami zmierzającymi do implementacji funkcjonalności, dostosowującej systemy do możliwości składania wniosków Dobry start (Wyprawka/ 300+). W związku z powyższym Obywatele w dniach 27-30 czerwca 2018 r. będą mogli złożyć wniosek tylko w formie papierowej w urzędzie właściwym zgodnie z jego miejscem zamieszkania. Funkcjonalność zostanie przywrócona w dniu 01 lipca 2018 o godz. 02:00.

 3. Ponadto przypominamy, że:
-  wszystkie wnioski złożone elektronicznie muszą być odebrane z poczty odbiorczej SD do końca dnia 26 czerwca 2018 r.,
-  w przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem PIU Emp@tia w większości przypadków odpowiedzi (decyzja) powinna być do Obywatela skierowane elektronicznie, za pomocą Państwa SD.
Powyższy komunikat  został także przesłany do Państwa w Centralnej Aplikacji Statystycznej.