Konsultacje lub zgłaszanie problemów dotyczących działania Centralnej Aplikacji Statystycznej

03.01.2017

Uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania konsultacji lub zgłoszenia problemów dotyczących działania Centralnej Aplikacji Statystycznej, należy kontaktować się z Centralnym Help Deskiem firmy Sygnity. Kontakt jest możliwy przy użyciu:

Zgłoszenia błędów oraz awarii możliwe są jedynie poprzez: stronę www, pocztę elektroniczną lub fax. Zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną oraz fax, wymagają załączenia wypełnionego formularza: