Najnowsze wersje oprogramowania do świadczeń wychowawczych

08.11.2016

Bardzo prosimy o zaktualizowanie Państwa systemów dziedzinowych obsługujących świadczenie wychowawcze do najnowszyej wersji.
Z uwagi na fakt, że aktualne wersje posiadają mechanizmy usprawniające poprawne zasilanie danych w Centralnej Bazie Beneficjentów (CBB), niezbędne jest aby zawsze korzystali Państwo z najnowszych wersji oprogramowania. Jeżeli wersja Państwa oprogramowania różni się od wersji wskazanej w tabeli proszę o niezwłoczne zaktualizowanie swojego SD.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci art. 14 ust. 2 i 3, każda jednostka realizująca zadanie wynikające z ww. ustawy jest zobowiązana do zasilenia CBB - rejestru centralnego.Dodatkowo, uprzejmie proszę na zwrócenie uwagi, czy wszystkie sprawy, w których wydali Państwo decyzję zostały ostatecznie zakończone w SD (tylko wtedy informacja o decyzji zostaje przekazana do CBB).

Informacje te zostały też przekazane do ośrodków pomocy społecznej za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS.