Telefony zaufania

23.04.2015

Telefony zaufania:

  •     (081) 534-60-60 - telefon zaufania dla osób w kryzysie działający przy Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Szewska 1 w Lublinie
  •     0 801 12 00 02Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie

telefon czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00 oraz w niedzielę 10.00-22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.

  •     0 800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.
  •     116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  •     0 801 199 990Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki- Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 1.00- 21.00. Całe połączenie płatne 35 gr.