Terminal Mobilny

08.01.2020

W związku z zakończeniem projektu "Empatia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" - Informujemy, że jeśli jakaś gmina chce przekazać lub przejąć Terminal Mobilny (TM) do/od  innej jednostki terenowej z naszego województwa to prosimy o jak najszybsze działanie w tej sprawie.  W celu przekazania TM należy wypełnić przez obie jednostki załączony protokół przekazania i odesłać na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Protokoły Przekazania Sprzętu dotyczące Terminali Mobilnych będą zbierane do 20 marca 2020 r.

Na początku kwietnia planowane jest utworzenie w CAS sprawozdania w celu potwierdzenia, która jednostka posiada jaki Terminal Mobilny.

Po przeanalizowaniu sprawozdania w pierwszej połowie roku 2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje nieodpłatnie przekazać na własność terminale gminom, które otrzymały je w użyczeniu w ramach w/w projektu.
W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Pauliną Siekielewską (e-mail Paulina.Siekielewska [at] mrpips.gov.pl tel 22 661-18-45).