Terminarz przesyłów sprawozdań z podobszarów PS, WRSPZ, SW w Centralnej Aplikacji Statystycznej w 2021 roku

18.03.2021

Zgodnie z ogłoszonym Terminarzem przekazu elektronicznego danych statystycznych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 17 Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15.04.2004 r. Nr 64 poz. 593) wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej zobowiązane są do przekazywania danych statystycznych, również w formie elektronicznej przy zastosowaniu homologowanego systemu informatycznego, a obowiązkiem służb Wojewody jest sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. 

UWAGA: Sprawozdania MK1/MK2 za I i III kwartał 2021 r. zostały zawieszone, obowiązują tylko półroczne MRPiPS-03-P i roczne MRPiPS-03-R

 Jednocześnie informujemy, że sprawozdania  należy wczytać do CAS w nieprzekraczalnych terminach:

I kwartał:

w obszarze PS:

OPS (85219) I kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) I kw do 10 kwietnia 2021 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
Zbiór centralny w obszarze PS do 30 kwietnia 2021 r.

 

w obszarze SW:

Zbiór centralny w obszarze SW do 15 kwietnia 2021 r.
SW-G do 7 każdego miesiąca

 

w obszarze WRiSPZ:

DWiDZK do 15 kwietnia 2021 r. (powiaty i miasta na prawach powiatu)

II kwartał:

w obszarze PS:

MRPiPS-03-P do 23 lipca 2021 r.
SKŁ-EMRENT do 10 lipca 2021 r.
SKŁ-ZDR do 10 lipca 2021 r.
OPS (85219) II kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) II kw do 10 lipca 2021 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
Zbiory centralne w obszarze PS do 31 lipca 2021 r.

 

w obszarze WRiSPZ :

WRiSPZ-G (dla gminy i miasta),
WRiSPZ-P (dla powiatu),
WRiSPZ-M (dla Urzędu marszałkowskiego) do 31 lipca 2021 r.
DWiDZK (dla powiatu ) do 15 lipca 2021 r.

 

w obszarze SW:

zbiór centralny w obszarze SW do 15 lipca 2021 r.
SW-G do 7 każdego miesiąca

III kwartał:

w obszarze PS:

OPS (85219) III kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) III kw do 10 października 2021 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
Zbiory centralne w obszarze PS do 31 października 2021 r.

 

w obszarze WRiSPZ:

DWiDZK do 15 października 2021 r.

 

w obszarze SW:

zbiór centralny w obszarze SW do 15 października 2021 r.
SW-G  do 7 każdego miesiąca

 

IV kwartał:

w obszarze PS:

DOŻYWIANIE do 20 stycznia 2022 r. (DOŻYWIANIE jest od 2020 roku sprawozdaniem rocznym:  zobacz program "Posiłek w szkole i w domu")
MRPiPS-03-R do 29 stycznia 2022 r.
SKŁ-EMRENT do 10 lutego 2022 r.
SKŁ-ZDR do 10 lutego 2022 r.
OPS (85219) IV kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) IV kw do 21 stycznia 2022 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
MPiPS-05 (ŚDS i DPS do 31 stycznia 2022 r., PCPR-y do 15 lutego 2022 r.)
PRZEMOC do 10 lutego 2022 r.
KIS (sprawozdanie przekazywane przez Kluby Integracji Społecznej)  do 31 stycznia 2022 r.
CIS (sprawozdanie przekazywane przez Centra Integracji Społecznej)  do 31 stycznia 2022 r.
Zbiory centralne w obszarze PS do 31 stycznia 2022 r. (zmienił się termin przekazania zbioru centralnego z obszaru PS za IV kwartał)

 

w obszarze WRiSPZ :

WRSPZ-G (dla gminy i miasta),
WRSPZ-P (dla powiatu),
WRSPZ-M (dla Urzędu marszałkowskiego) do 31 stycznia 2022 r.
DWiDZK (powiaty) do 15 stycznia 2022 r.

 

w obszarze SW:

zbiór centralny w obszarze SW do 15 stycznia 2022 r.
SW-G  do 15 stycznia 2022 r.

 

Prosimy o dotrzymywanie terminów przekazywania sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej!

Informujemy, że wszystkie sprawozdania oraz zbiory centralne przekazujemy w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS.