Terminarz przesyłów sprawozdań z podobszarów PS, WRSPZ, SW w Centralnej Aplikacji Statystycznej w 2019 roku

14.02.2019

Zgodnie z ogłoszonym Terminarzem przekazu elektronicznego danych statystycznych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 17 Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15.04.2004 r. Nr 64 poz. 593) wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej zobowiązane są do przekazywania danych statystycznych, również w formie elektronicznej przy zastosowaniu homologowanego systemu informatycznego, a obowiązkiem służb Wojewody jest sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania  należy wczytać do CAS w nieprzekraczalnych terminach:

I kwartał:

w obszarze PS:

MK1/MK2 do 10 kwietnia 2019 r.
OPS (85219) I kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) I kw do 10 kwietnia 2019 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
Zbiór centralny w obszarze PS do 30 kwietnia 2019 r.

 

w obszarze SW:

Zbiór centralny w obszarze SW do 15 kwietnia 2019 r.
SW-G do 7 każdego miesiąca

 

w obszarze WRiSPZ:

DWiDZK do 15 kwietnia 2019 r. (powiaty i miasta na prawach powiatu)

II kwartał:

w obszarze PS:

MPiPS-03-P do 20 lipca 2019 r.
SKŁ-EMRENT do 15 lipca 2019 r.
SKŁ-ZDR do 15 lipca 2019 r.
OPS (85219) II kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) II kw do 10 lipca 2019 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
Zbiory centralne w obszarze PS do 31 lipca 2019 r.

 

w obszarze WRiSPZ :

WRiSPZ-G (dla gminy i miasta),
WRiSPZ-P (dla powiatu),
WRiSPZ-M (dla Urzędu marszałkowskiego) do 31 lipca 2019 r.
DWiDZK (dla powiatu ) do 15 lipca 2019 r.

 

w obszarze SW:

zbiór centralny w obszarze SW do 15 lipca 2019 r.
SW-G do 7 każdego miesiąca

III kwartał:

w obszarze PS:

MK1/MK2 do 10 października 2019 r .
OPS (85219) III kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) III kw do 10 października 2019 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
Zbiory centralne w obszarze PS do 31 października 2019 r.

 

w obszarze WRiSPZ:

DWiDZK do 15 października 2019 r.

 

w obszarze SW:

zbiór centralny w obszarze SW do 15 października 2019 r.
SW-G  do 7 każdego miesiąca

 

IV kwartał:

w obszarze PS:

DOŻYWIANIE do 20 stycznia 2020 r. (DOŻYWIANIE jest od 2019 roku sprawozdaniem rocznym:  zobacz program "Posiłek w szkole i w domu")
MPiPS-03-R do 20 stycznia 2020 r.
SKŁ-EMRENT do 15 stycznia 2020 r.
SKŁ-ZDR do 15 stycznia 2020 r.
OPS (85219) IV kw i USŁUGI OPIEKUŃCZE (85228) IV kw do 21 stycznia 2020 r.(jednorazówki WPS publikowane co kwartał)
MPiPS-05 (ŚDS i DPS do 30 stycznia 2020 r., PCPR-y do 15 lutego 2020 r.)
PRZEMOC do 10 lutego 2020 r.
KIS (sprawozdanie przekazywane przez Kluby Integracji Społecznej)  do 31 stycznia 2020 r.
CIS (sprawozdanie przekazywane przez Centra Integracji Społecznej)  do 31 stycznia 2020 r.
Zbiory centralne w obszarze PS do 31 stycznia 2020 r. (zmienił się termin przekazania zbioru centralnego z obszaru PS za IV kwartał)

 

w obszarze WRiSPZ :

WRSPZ-G (dla gminy i miasta),
WRSPZ-P (dla powiatu),
WRSPZ-M (dla Urzędu marszałkowskiego) do 31 stycznia 2020 r.
DWiDZK (powiaty) do 15 stycznia 2020 r.

 

w obszarze SW:

zbiór centralny w obszarze SW do 15 stycznia 2020 r.
SW-G  do 15 stycznia 2020 r.

 

Prosimy o dotrzymywanie terminów przekazywania sprawozdań do Wydziału Polityki Społecznej!

Informujemy, że wszystkie sprawozdania oraz zbiory centralne przekazujemy w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS.