Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

10.05.2022

 
Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej
Sprawozdania resortowe za I-XII.2021:
Sprawozdanie MRiPS-03 (R)
OPS/MOPR/PCPR do WPS – do dnia 28 stycznia 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 28 lutego 2022 r.
Sprawozdanie MRiPS-05 (R)
DPS do OPS/MOPR/PCPR - do dnia 25 stycznia 2022 r.
OPS/MOPR/PCPR do WPS - do dnia 10 lutego 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 28 lutego 2022 r.
Sprawozdanie MRiPS-06 (R)
OPS/MOPR/PCPR do WPS – do10 lutego 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 28 lutego 2022 r.
Posiłek (R)
OPS do WPS - do dnia 20 stycznia 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 10 lutego 2022 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (R)
OPS,MOPR PCPR do WPS- do dnia 10 lutego 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 28 lutego 2022 r.
Sprawozdania resortowe za I-VI.2022:
Sprawozdanie MRiPS-03 (P)
OPS/MOPR/PCPR do WPS - do dnia 22 lipca 2022 r.
WPS do MRiPS - do dnia 12 sierpnia 2022 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (P)
OPS, PCPR do UW - do dnia 23 lipca 2022 r.
WPS do MRiPS – do dnia 13 sierpnia 2022 r.
 
 
https://empatia.mpips.gov.pl/terminy-przekazywania-sprawozdan-w-centralnej-aplikacji-statystycznej