Wsparcie użytkowników oprogramowania REJESTR ŻŁOBKÓW

14.02.2019

Uprzejmie informujemy, że została podpisana z firmą Softiq w dniu 05.02.2019 r. nowa umowa nr 41/DI/PN/2018/2019 (na 36 miesięcy) na utrzymanie i rozwój oprogramowania Rejestr Żłobków 
Poniżej podajemy  telefony dla wsparcia użytkowników:

Poczta elektroniczna: rz [at] hd.softiq.pl
Tel: +48 32 72 32 707
Faks: +48 32 32 31 355
Hot-line: https://hd.softiq.pl/

 

oraz zamieszczamy (w załączniku)  PROCEDURĘ WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA RZ i formularz do zgłaszania błędów

Formularz do zgłaszania błędów jest zamieszczony  też na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/rejestr-zlobkow